Zgłoszenia >

  Regulamin [PDF]
  Oświadczenie [PDF]
  Pełnomocnictwo [PDF]
Aby złożyć aplikację (zgłoszenie osiągnięcia) do konkursu Muzyczne Orły, każdy Kandydat lub zgłaszający Kandydata dokonuje kolejno następujących czynności:

  1. Wchodzi na stronę konkursu www.muzyczneorly.pl w zakładkę "Zgłoszenia" oraz klika przycisk "przejdź do konkursowego systemu online".
  2. Tworzy konto, wpisując wybraną nazwę użytkownika (pseudonim) oraz hasło (minimum 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry) oraz wypełniając pozostałe pola prawdziwymi danymi (szczególnie istotne jest prawidłowe wpisanie numeru telefonu), całość zatwierdzając przyciskiem "Zarejestruj". *
  3. Po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, użytkownik otrzymuje na podany przez siebie telefon wiadomość SMS z kodem aktywacyjnym, który należy wpisać w pole widoczne na ekranie.
  4. W przypadku prawidłowo wpisanego kodu aktywacyjnego, administrator systemu zostanie powiadomiony o utworzeniu konta. Użytkownik nie może logować się na utworzone konto, dopóki administrator systemu nie zatwierdzi ważności nowego konta. W przypadku nieprawidłowo wpisanego kodu aktywacyjnego, system zawiesza możliwość rejestracji na około dwie minuty. Po upływie tego czasu prosimy spróbować ponownie utworzyć konto.
  5. Po otrzymaniu wiadomości SMS, że konto zostało aktywowane, użytkownik może już zalogować się do swojego panelu.
  6. W zakładce "Zgłoszenia konkursowe", użytkownik dokonuje edycji dodanych przez siebie zgłoszeń. Nie są one zakwalifikowane do oceny i można je sukcesywnie edytować i uzupełniać. Kiedy użytkownik zadecyduje, że zgłoszenie jest kompletne i prawidłowo wypełnione, wysyła je organizatorowi do weryfikacji. W tym celu należy potwierdzić zapoznanie się z treścią regulaminu przyciskiem na dole formularza. Pojawi się przycisk "zgłoś organizatorowi do weryfikacji", który należy kliknąć.
  7. Zgłoszenie wysłane do weryfikacji można jeszcze poprawiać, dopóki nie zostanie przyjęte przez organizatora do konkursu. Każda edycja w tym wypadku wycofuje jednak zgłoszenie z trybu weryfikacji - po dokonaniu poprawek należy ponownie zgłosić formularz organizatorowi (wg punktu powyżej).
  8. Po pomyślnej weryfikacji zgłoszonego osiągnięcia przez organizatora, użytkownik otrzymuje wiadomość SMS powiadamiającą o przyjęciu zgłoszenia do konkursu. Od tej chwili użytkownik traci możliwość edycji tego zgłoszenia. Jeśli użytkownik ma na swoim koncie minimum jedno przyjęte do konkursu zgłoszenie, w swoim panelu, w zakładce "Intro" będzie widzieć informacje dotyczące dalszej części konkursu.

* Uwaga! Podane podczas rejestracji dane osobowe dotyczą fizycznej osoby rejestrującej się w systemie. Może to być osoba zgłaszająca swoje własne osiągnięcie, może także być osobą zgłaszającą osiągnięcia innych. Z poziomu systemu zgłaszać można osiągnięcia innych osób lub zespołów pod warunkiem uzyskania ich pisemnej autoryzacji. W przypadku dokonywania zgłoszeń do konkursu przez instytucję, dane podane przy rejestracji konta dotyczą fizycznej osoby reprezentującej tę instytucję.