Statuetka >

Statuetka „MUZYCZNY ORZEŁ” wykonana jest w całości z brązu na mosiężnym postumencie. Przedstawia postać symbolizującą dyrygenta orkiestry dumnie honorującego wybitnych artystów po zakończonym koncercie, przy towarzyszeniu gromkich oklasków zgromadzonych słuchaczy. Stanowi autorską koncepcję, którą z powodzeniem wcielił w życie uznany krakowski rzeźbiarz Marek Stankiewicz.

Marek Stankiewicz urodził się w 1972 roku w Nowym Targu. W 1998 otrzymał dyplom na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie po studiach pod okiem prof. Józefa Sękowskiego. Wykonywał i wystawiał prace graficzne wykonane metodą monotypii. Jako rzeźbiarz specjalizuje się w technikach metalowych, głównie w brązie, ale chętnie pracuje również w kamieniu. Spod jego dłuta wyszło wiele obecnych w mediach nagród wręczanych z okazji gal i festiwali. Jego prace są w posiadaniu największych gwiazd muzyki polskiej, poetów, pisarzy, ludzi kultury i sztuki, przedstawicieli biznesu, a nawet głów państw.

 

Muzyczne Orły - statuetka Muzyczne Orły - statuetka Muzyczne Orły - statuetka Muzyczne Orły - statuetka